Nosaka, lai saglabtu jsu skaists zliens no ziemas sautums? Bez aubm, jums ir nepiecieams pievrst papildu uzmanbu jsu zliens laik aukst laik. Ja js esat…

In this Sept. 2017 photo Cleveland Cavaliers forward LeBron James poses for photographs on the red carpet for the new documentary "The Carter Effect" during…