ValleySpeak Project Server kan du fortsette bruke Microsoft Project for styring av tidsplaner og prosjekter, samtidig som den gir gruppemedlemmer billig og enkelt bruke leseren…